Apie mus

Kooperatyvas “Lietuviški Javai” - juridinių asmenų įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams poreikiams tenkinti. Kooperatyvas įregistruotas 2008m. kovo 15. Juridinių asmenų registrų centre. Jo nariai įneša lėšas kapitalui sudaryti, tarpusavyje pasiskirsto riziką bei naudą pagal narių prekių ir paslaugų apyvartą su šiuo Kooperatyvu ir dalyvauja Kooperatyvo valdyme.

2008 m. rugpjūčio 27 d. žemės Ūkio Ministro įsakymu Nr. 3D-479 įsakymu esame pripažinti žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu).

Kooperatyvo veiklos tikslas - narių ekonominių, ūkinių poreikių tenkinimas apsirūpinant gamybos priemonėmis, teikiant paslaugas, gaminant, perdirbant bei realizuojant produkciją, taip pat užsiimant kita gamybine, ūkine ir komercine veikla, atstovaujant ir ginant narių interesus įvairiose institucijose. Vykdo komercines ir kitas paslaugas, importo ir eksporto operacijas, perka Lietuvoje ir užsienyje gamybos priemones, įrengimus, medžiagas ir kitas vertybes. Koordinuoja Kooperatyvo narių veiklą sprendžiant gamybos, komercijos, socialinės saugos, ekologijos ir kitas problemas, tarpininkauja užmezgant kontaktus su verslo partneriais, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose bei mugėse.

Kooperatyvas plečia savo veiklą visoje Lietuvoje, dabar kooperatyve yra 16. Tai ūkininkai iš Kauno, Kėdainių, Jonavos, Marijampolės, Kretingos, Panevėžio, Šiaulių, Pasvalio rajonų. Bendras dirbamos žemės plotas apie 22000 ha.

Įrašykite savo elektroninio pašto adresą, į kurį norėtumėte gauti naujienas ir t.t.